Norway Painted in Light and Color Painted Rooms book
Painted Rooms book

Norway Painted in Light and Color
Måleri av Sigmund Årseth

236 sider, 28x22cm, hard innbinding.
Tospråkleg, parallelle norske og engelske tekster,
250 reproduksjonar i farge.
Utgitt i 2008, ISBN 978-0-9760541-4-6

Utsalgspris:380,- + 100,- porto
Porto for 2 bøker 105,- og for 3-4 bøker 125,-


Painted Rooms book

Painted Rooms
Scandinavian Interiors by Sigmund Aarseth

120 sider, mjukinnbinding.
Engelsk tekst med sammendrag på norsk,
over 200 fargefoto av Gudmund Årseth
Utgitt i 2004, ISBN 0-967-4583-5-8

Utsalgspris: 275,- + 60,- porto
Porto for 2-3 bøker 105,- og for 4-5 bøker 125,-kalender

K A L E N D E R A R :'Painted Rooms' kalender

Ein nyttig 'evigheitskalender' som aldri går ut på dato og dermed gjer det lettare å hugse fødselsdagar, jubileum og andre viktige datoar. Kalenderen viser to månadar per side og har plass til to oppføringar for kvar dato. 34x18cm format med 7 foto av interiør dekorerte av Sigmund Årseth. Månadane er gjengitt på norsk og engelsk.

Sjå bildene frå kalenderen

Utsalgspris: 45,- + 35,- porto

kalender

Rosemåling kalender

Denne kalenderen har same format som 'Painted Rooms' kalenderen, men inneheld 8 rosemåling-dekorasjonar av Sigmund Aarseth. 34x18cm format.

Sjå bildene frå kalenderen

Utsalgspris: 45,- + 35,- porto

Bestilling:

Du kan bestille bøker og kalenderar via epost.

Bøkene kan også kjøpast direkte frå:

Ingebjørg Årseth
Volbu
2940 Heggenes

Bestillingane blir sendte ut med bankgiro for betaling.

For bestillingar frå utlandet, gå til den internasjonale bestillingssida.