Painted Rooms book
Painted Rooms - Scandinavian Interiors by Sigmund Aarseth

Skandinaviske Interiør av Sigmund Årseth

Denne boka presenterar eit variert utval av dekorerte interiør. Boka har samla høgdepunkta frå ei karriere på nesten 40 år i dette yrket. Ei mengde forskjellige stilartar er representerte og her er alt frå fargerike tradisjonelle gardshus til moderne restaurantar og hotell.

Mykje av stoffet er frå Valdres, men her er også mange interiøra frå andre delar av landet og også frå USA. Boka vil glede alle med interesse for norske tradisjonar og interiør og er ei gullgruve for alle kunstnarar, interiør arkitektar og handverkarar.

Boka er på 120 sider med over 200 fargefoto av Gudmund Årseth. Teksten er på engelsk med samandrag på norsk.