Lome Farm interior

PDF eksempel frå bøkene (i låg oppløysing)

Du kan lese utdrag frå dei to siste bøkene og få eit inntrykk av korleis dei ser ut via linkane under.


Norway Painted in Light and Color:

PDF Les introduksjonen og det første kapittelet (48 sider, 2.7MB)


Painted Rooms:

PDF Les innleiinga (8 sider, 0.5MB)

PDF Les starten av kapittel 1 (10 sider, 0.5MB)

PDF Les sammendraget på norsk (4 sider, 0.1MB)


Filene over er i PDF format (Portable Document Format), og krever Adobe Reader. Hvis du ikkje allereide har Adobe Reader installed, kan programmet installerast gratis frå www.adobe.no:

Get Adobe Reader