Norway Painted in Light and Color
Aarseth's rosemaling Design book

Aarseth's Rosemaling Design
Norwegian Rosemaling Telemark Style

Med Diane Edwards, engelsk tekst
Utgitt i 2002, ISBN 0-9674583-2-3

Dette er først og fremst ei arbeidsbok for rosemålarar med steg for steg instruksjonar. Her er også mange historisk eksempel på rosemåling og oversikt over fargebruk, materialar, komposisjon og teknikk.

Ei nyttig og praktisk bok for alle som er interesserte i rosemåling.

Norwegian Rosemaling book

Norwegian Rosemaling
Decorative Painting on Wood

Med Margaret Miller, engelsk tekst
Utgitt i 1973, ikkje lenger i salg.

Dette var blant dei første bøkene som presenterte ei omfattande oversikt over norsk rosemåling og interiørmåling. Boka er ikkje lenger i salg.